MM-Mentorschap

Wij streven naar de zorg die ú verdient & waar ú zich prettig bij voelt!

Integer

Zeggen wat we doen én doen wat we zeggen! Wij hechten er waarde aan om op een open en eerlijke wijze met u te communiceren. Dat houdt in dat wij u óók op een open en eerlijke wijze adviseren wanneer uw wensen (deels) niet haalbaar zijn. Natuurlijk gaan wij altijd samen met u op zoek naar een passende oplossing.

Respect

Wij hechten er waarde aan om u te respecteren om wie u bent. Om die reden houden wij ook rekening met uw wensen, voorkeuren, levensovertuiging, geloof én culturele achtergrond.

Gelijkwaardig

Wij vinden het belangrijk om op een gelijkwaardige wijze met elkaar om te gaan. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten.. en niemand is meer óf beter dan een ander.

Waarom MM-Mentorschap?

MM-mentorschap behartigt op professionele wijze de belangen van personen die daartoe (tijdelijk) zelf niet in staat zijn op het gebied van begeleiding, behandeling, verzorging en/of verpleging.

Deze maatregel is vaak van toepassing bij mensen met ouderdom, een verstandelijke beperking óf een ziekte (bijv. dementie, niet-aangeboren hersenletsel, verslaving en psychiatrische klachten) en komt voor in alle leeftijden vanaf 18 jaar.

Wanneer betrokkene zelf beslissingen kan nemen, dan heeft de mentor slechts een adviserende rol en kan de mentor de betrokkene begeleiden daar waar nodig. Wanneer beslissingen nemen niet meer zo goed lukt dan neemt de mentor deze (zoveel mogelijk samen)  in het belang van betrokkene.

MM-mentorschap komt op voor de persoonlijke belangen van de betrokkene, waarbij wij rekening houden met zijn of haar wensen, voorkeuren, levensovertuiging, geloofsovertuiging én culturele achtergrond.

Wij hechten er waarde aan dat mensen de zorg krijgen die ze verdienen en waar zij zich prettig bij voelen! 

MM-mentorschap kan worden ingeschakeld wanneer er geen familieleden of andere naasten in beeld zijn óf die deze taak niet op zich willen óf kunnen nemen.

Mentorschap is een wettelijke maatregel die (na aanvraag) kan worden ingesteld door de kantonrechter.

MM-mentorschap is getoetst én erkend door de rechtbank!

Doordat wij kleinschalig zijn, zijn wij makkelijk bereikbaar en kunnen wij een goed en persoonlijk contact opbouwen.

© Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube