Tarieven Door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden voor het mentorschap wettelijke tarieven vastgesteld.  Maandelijkse kosten incl. BTW:

Mentorschap, standaard € 133,10
Mentorschap 18-23 jarigen met psychiatrische problematiek (jeugdhulp) € 172,12

Eenmalige kosten incl. BTW:

Intake € 751,41
Griffiekosten (door rechtbank in rekening gebracht), www.rechtspraak.nl €   87,00

Indien er geen financiële draagkracht is bij betrokkene, dan kan men een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente.  Wij kunnen u bij de aanvraag ondersteunen.