Tarieven

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden voor het mentorschap wettelijke tarieven vastgesteld.

 Maandelijkse kosten incl. BTW:

Mentorschap, standaard€ 111,30
Mentorschap 18-23 jarigen met psychiatrische problematiek (jeugdhulp)€ 144,03

Eenmalige kosten incl. BTW:

Intake€ 628,47
Griffiekosten (door rechtbank in rekening gebracht), www.rechtspraak.nl€   78,00

Indien er geen financiële draagkracht is bij betrokkene, dan kan men een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente. 

Wij kunnen u bij de aanvraag ondersteunen.