Tarieven Door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden voor het mentorschap wettelijke tarieven vastgesteld.  Maandelijkse kosten incl. BTW:

Mentorschap, standaard€ 119,68
Mentorschap 18-23 jarigen met psychiatrische problematiek (jeugdhulp)€ 154,88

Eenmalige kosten incl. BTW:

Intake€ 676,39
Griffiekosten (door rechtbank in rekening gebracht), www.rechtspraak.nl€   85,00

Indien er geen financiële draagkracht is bij betrokkene, dan kan men een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente.  Wij kunnen u bij de aanvraag ondersteunen.