N I E U W S

Wist u dat…

Wij aangesloten zijn bij de branchevereniging VeWeVe (Vereniging Wettelijk Vertegenwoordigers).

Voor zowel onze mentoren als voor onze cliënten vinden wij het prettig aangesloten te zijn bij een branchevereniging. Via een branchevereniging worden ook de belangen van de mentoren behartigd. Tevens stelt de branchevereniging – naast de rechtbank – kwaliteitseisen vast waaraan wij moeten voldoen, zodat cliënten gewaarborgd zijn van kwaliteit.