Aanvraagprocedure

Wanneer u mentorschap wilt aanvragen dan moet dat gebeuren bij de desbetreffende kantonrechter van het arrondissement waar de persoon, voor wie het mentorschap is, woont.

Hiervoor is het van belang dat “het verzoek tot instelling van mentorschap” wordt ingevuld en wordt voorzien van enkele bijlagen. Natuurlijk zijn wij u graag van dienst als u hierbij hulp nodig heeft. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

Wanneer er familieleden in beeld zijn, is het van belang dat zij ook akkoord gaan met de voorgestelde mentor. Hiervoor kunnen zij een akkoordverklaring invullen en ondertekenen. Daarnaast vult de desbetreffende mentor ook een verklaring in, waarin vermeld staat dat de mentor bereid benoemd te worden tot uw mentor.

U kunt de procedure ook nalezen op de website van rechtspraak.nl

Aanvraagformulier Mentorschap

    © Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube