Professioneel mentorschap

Door mijn diagnose dementie ben ik meteen op zoek gegaan naar een professioneel mentor. Het is fijn dat een deskundige mij bijstaat en voor mij de zaken regelt als ik dat niet meer kan.

Wanneer iemand zelf (tijdelijk) niet meer kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding dan kan professioneel mentorschap worden aangevraagd bij de kantonrechter. Deze maatregel gaat alleen over de zorg en niet over geld.

Een mentor regelt uw persoonlijke zaken en treedt op als uw vertegenwoordiger. De mentor beslist (indien mogelijk in overleg met u) over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wij bij MM-Mentorschap vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt, waarbij u zich prettig en op uw gemak voelt!

MM-Mentorschap kan worden aangevraagd wanneer er geen familieleden of andere naasten in beeld zijn óf die deze verantwoordelijkheid niet op zich kunnen óf willen nemen.

De kantonrechter houdt toezicht op de mentor, doordat de mentor jaarlijks een verslag moet indienen. Voordat het verslag naar de rechtbank gaat, wordt dit uiteraard eerst besproken met cliënt.

Het aanvragen van Professioneel Mentorschap kan gedaan worden door:

  • Betrokkene zelf
  • Partner van betrokkene
  • Kinderen, vader, moeder, broer, zussen, etc. tot in de 4e graad
  • Curator of bewindvoerder
  • Instelling, die betrokkene verzorgt of begeleidt
  • Of bij uitzonderingen de officier van Justitie.

Wanneer u professioneel mentorschap overweegt, kunt u contact opnemen voor meer informatie. Indien gewenst maken wij een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand hiervan wordt er besloten of er een intakegesprek plaatsvindt voor de aanvraag van Professioneel Mentorschap.

© Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube