Bij ziekte

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes. De meest bekende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

Bij de ziekte dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot, waardoor de hersenen steeds minder goed functioneren. Soms gaat dat geleidelijk, maar dat kan ook heel snel gaan.

U kunt zich voorstellen dat wanneer er dementie geconstateerd is, dat de grip op het leven verloren gaat. Het is dan van belang om ervoor te zorgen dat – op het moment dat u de regie zelf niet meer in handen heeft – er een vertegenwoordiger paraat is die uw belangen behartigt. Een familielid of naaste heeft natuurlijk de voorkeur. Maar soms komt het voor dat zij die taak niet op zich kunnen of willen nemen of er niet zijn. Dan wordt er gekozen voor een onafhankelijk professioneel mentor, zodat familieleden en naasten niet extra belast worden.

De professioneel mentor kan voor u de mogelijkheden van zorg in kaart brengen en – zoveel als mogelijk samen met u – beslissen welke optie voor u de beste is, die ook overeenkomen met uw levensovertuiging, geloofsovertuiging en culturele achtergrond.

Niet aangeboren hersenletsel

Er zijn veel hersenaandoeningen die voorkomen op iedere leeftijd. Ieder jaar lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op, van wie er ca. 40.000 blijvende beperkingen overhouden waardoor het dagelijks functioneren wordt bemoeilijkt.

In totaal zijn er ongeveer 650.000 Nederlanders die beperkingen ervaringen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.

Niet aangeboren hersenletsel betekent dat er schade aan de hersenen is, die is ontstaan tijdens het leven, die veroorzaakt kan worden door bijv. een herseninfarct, hersenbloeding, ongeval, MS, dementie, een tumor, hartstilstand, etc.

U kunt zich voorstellen dat het een heel proces is om hetgeen hen is overkomen te moeten verwerken. Zij moeten leren omgaan met de beperkingen waarmee ze geconfronteerd worden en hun leven opnieuw vorm te geven.

Wanneer men te maken heeft met een hersenaandoening, dan treft dat niet alleen de betrokkene  maar ook de directe omgeving. De naasten hebben opeens met iemand te maken die door het hersenletsel minder kan. De problemen waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel in meer of mindere mate tegenaan lopen zijn:

 • Lichamelijke problemen
 • Problemen met communiceren
 • Overgevoeligheid van de zintuigen
 • Problemen met denken en doen
 • Veranderingen in emoties en gedrag
 • Vermoeidheid

U kunt zich voorstellen dat dergelijke problemen een enorme impact hebben, op zowel de patiënt als óók op hun naasten.

Wanneer er geen naasten beschikbaar zijn die voor betrokkene kunnen zorgen, dan kan een mentor ingeschakeld worden. Óók wanneer de zorg én (over)belasting van de naasten te zwaar dreigt te worden, dan bestaat er de mogelijkheid om een mentor in te schakelen. De naasten kunnen zich dan puur richten op “qualitytime” en wordt het overige door de mentor geregeld, gericht op behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging.

Psychische aandoening

Er zijn veel psychische aandoeningen waardoor de psychische en emotionele gesteldheid in disbalans wordt gebracht.

De meest voorkomende psychische aandoeningen zijn

 • Angst en paniekstoornissen
 • Depressie
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Eetstoornis
 • Autisme

Een psychische aandoening beïnvloedt het denken, voelen en handelen, waardoor men – afhankelijk van de aard, de intensiteit en de duur – niet goed kan functioneren in het dagelijks leven. Er kunnen hierdoor problemen ontstaan met leren, wonen, werken en sociale contacten.

 • Merkt u dat u de controle over jezelf verliest?
 • Bent u het overzicht van de dagelijkse gang van zaken kwijt?
 • Is er geen familie die u kan helpen?
 • Kunt u geen beslissingen nemen over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding?

Wanneer dat het geval is, dan kunt u een professioneel mentor inschakelen. De mentor  behartigt uw belangen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wanneer u ook geen overzicht heeft op uw financiën óf er dreigen financiële problemen, dan is er de mogelijkheid om een bewindvoerder in te schakelen. De bewindvoerder behartigt uw financiële belangen

Verslaving

Wanneer u zich niet meer kunt beheersen en de drang heeft om middelen (drank en/of drugs) te gebruiken waarvan u lichamelijk e/o geestelijk afhankelijk bent geworden, dan spreekt men van een verslaving.

Hierdoor vertoont u een bepaald gedrag, waarin u zich misschien wel herkent, namelijk:

 • Wanneer u constant bezig bent om met het middel een bepaald effect te bereiken.
 • Wanneer er een herhalend patroon ontstaat door verlangen.
 • Wanneer dit patroon niet of nauwelijks te doorbreken is.
 • Wanneer uw dagelijkse leven hieronder lijdt.

Door uw verslaving loopt u tegen diverse klachten aan, zoals lichamelijke klachten, vergeetachtigheid, agressie, depressie, hallucinaties, angst- en paniekstoornissen, slaapproblemen, niet nakomen van afspraken, misleiden van naasten (anderen) door smoesjes en leugens, geldproblemen en problemen op sociaal gebied.

Als u wilt werken aan uw verslaving, maar er geen familie en/of naasten zijn die u hierbij kunnen helpen, dan kunt u een professioneel mentor overwegen.

De professioneel mentor gaat (voor zover dat mogelijk is) samen met u een “plan van aanpak” opstellen om te werken aan herstel. De mentor regisseert de daarvoor benodigde hulp op het gebied van behandeling, begeleiding, verzorging en indien nodig  woonomgeving/verpleging.

Wanneer u ook het financiële overzicht kwijt bent en/of schulden heeft, dan kan de mentor u doorverwijzen naar een bewindvoerder.

Mocht u hierover meer willen weten, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

© Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube