Senioren

Wanneer u er alleen voor komt te staan; wanneer u in een fase komt waarbij u meer hulp nodig heeft; wanneer er geen familie of naasten in de omgeving zijn die u hierbij kunnen ondersteunen: dan kunt u een beroep doen op een professioneel mentor.

De mentor gaat samen met u inventariseren naar uw hulpbehoeftes en zorgt ervoor – mits reëel – dat dat geregeld wordt.

Het is van belang dat u “een klik” heeft met de mentor, zodat u zich op uw gemak voelt om uw gevoelens en ideeën over uw toekomst met de mentor te bespreken. Aan de hand hiervan kan de mentor u informeren over de mogelijkheden en stelt (in overleg met u) een “plan van aanpak” op, zodat dit (te zijner tijd) geregeld kan worden.

Mocht u hierover meer willen weten, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

© Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube