Verstandelijke beperking

Licht verstandelijk beperkt.

Er is sprake van een licht verstandelijke beperking wanneer het IQ tussen de 50-70 ligt, waarbij er ook een beperking is in het sociale aanpassingsvermogen. 75% van de verstandelijk beperkten, valt onder deze groep.

Afhankelijk van de situatie kan het merendeel van de licht verstandelijk beperkten onder ons prima functioneren. Maar er zijn ook licht verstandelijk beperkten die problemen ondervinden, bijv. met  hun functioneren, met hun leefomgeving, leerproblemen, psychische problemen.

Doordat mensen met een licht verstandelijke beperking geen uiterlijke eigenschappen hebben waardoor hun beperking zichtbaar is, worden zij te vaak overvraagd. Hierdoor wordt er door de omgeving teveel van ze verwacht. Hierdoor worden ze onzeker, raken ze gefrustreerd, denken ze dat zij falen en verliezen het overzicht.

U zult begrijpen dat bij deze groep juist een goede begeleiding nodig is om hen te ondersteunen en hen de weg te wijzen, daar waar nodig.

Matig verstandelijk beperkt

Er is sprake van matig verstandelijk beperking wanneer het IQ tussen de 35-50 ligt, waarbij er vaak sprake is van zowel lichamelijke als medische beperkingen. 18% van de verstandelijk beperkten behoort tot deze groep.

Bij deze groep is het van belang dat de zelfredzaamheid zoveel als mogelijk wordt vergroot en gestimuleerd op het gebied van wonen en werken.

Het is belangrijk dat zij de juiste begeleiding hierin krijgen én dat zij terug kunnen vallen op hun vertrouwenspersoon.

Ernstig verstandelijk gehandicapt

Er is sprake van een ernstig verstandelijke beperking wanneer het IQ tussen 20 tot 35 ligt, waarbij er weinig tot geen communicatie mogelijk is, evenals een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is. Ongeveer 7% van de verstandelijk beperkten valt onder deze groep.

Zij kunnen vaak hun omgeving niet begrijpen. Belangrijk is hier om rust en regelmaat te creëren in hun dagelijks leven. Daarbij wordt het als prettig ervaren om begeleiding te regelen die kunnen inspelen op wat de cliënt aankan qua prikkels, door rust uit te stralen, duidelijk te zijn en dingen voorspelbaar en begrijpelijk voor hen te maken.

Ernstig meervoudig beperkt

Er is sprake van ernstig meervoudig beperkt wanneer het IQ minder dan 20 is, waarbij intensieve zorg nodig is.

Ongeveer 1% van de verstandelijke beperkten valt onder deze groep. Zij hebben behoefte aan een gestructureerde omgeving, waarbij de zintuigen worden gestimuleerd en waarbij 24-uurs toezicht is.

U kunt zich voorstellen dat de zorg voor deze mensen zeer intensief is en een zware belasting kan zijn voor familie en naasten. Ook komt het voor dat ouders (vanwege het feit dat de zorg te zwaar wordt of om de zorg over te dragen vanwege ouderdom) de zorg goed geregeld willen hebben voor hun kind.

In een dergelijk geval is er de mogelijkheid om een professioneel mentor in te schakelen.

Mocht u hierover meer willen weten, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

© Copyright - MM-Mentorschap 2018 / ontwikkeling PentaCube